ടാറ്റ സ്കൈ ഡിറ്റിഎച്ചില്‍ മലയാളം ചാനലുകളുടെ ഇപിജി നമ്പർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു

അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്‌ത ചാനല്‍ പട്ടിക – ടാറ്റ സ്കൈ  മലയാളം

ടാറ്റ സ്കൈ  മലയാളം
Updated Kerala Channels in Tata Sky

ടാറ്റ സ്കൈ അടുത്തയാഴ്ച ഒക്ടോബർ 20, 21 തീയതികളിൽ മലയാള വിഭാഗമായ എൽസിഎൻ പരിഷ്കരിക്കും. എൽ‌സി‌എൻ‌ പുനരവലോകനം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ് നടക്കുന്നത്, ഒക്ടോബർ 20 ന് ആദ്യത്തെ പുനരവലോകനം നടക്കും, ഇതിൽ 17 ലധികം മലയാള ചാനലുകൾ പുതിയ എൽ‌സി‌എൻ‌കളിലേക്ക് നീങ്ങും. രണ്ടാം ഘട്ടം അടുത്ത ദിവസം ഒക്ടോബർ 21 ന് നടക്കും, അത് 17 ലധികം മലയാള ചാനലുകൾ പുതിയ എൽസിഎനുകളിലേക്ക് മാറും.

ഒക്ടോബർ 20 ന് സൂര്യ ടിവി എച്ച്ഡി, സൂര്യ ടിവി, സൂര്യ മൂവീസ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് എച്ച്ഡി, ഏഷ്യാനെറ്റ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്ലസ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് മൂവീസ്, മഴവില്‍ മനോരമ എച്ച്ഡി, മഴവില്‍ മനോരമ , പീപ്പിൾ ടിവി (കൈരളി ന്യൂസ്) , കൈരളി ടിവി, സീ കേരളം എച്ച്ഡി, സീ കേരളം, മനോരമ ന്യൂസ് , ഗോഡ് ടിവി, ജനം ടിവി എന്നീ ചാനലുകളുടെ നമ്പര്‍ പുതുക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ 21 ന് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ജയ് ഹിന്ദ് ടിവി, ജീവൻ ടിവി, കപ്പ ടിവി, സൂര്യ മ്യൂസിക്ക് , ഫ്ലവേര്‍സ് , ഗുഡ്നസ്, മീഡിയ വൺ ടിവി, ശാലോം ടിവി, കൌമുദി , വി ടിവി, ന്യൂസ് 18 കേരളം, എടിഇ ടിവി, രാജ് മ്യൂസിക് മലയാളം, സൂര്യ കോമഡി, ട്വന്റി ഫോര്‍ , കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ്, ഡിഡി മലയാളം എന്നിവ അവരുടെ എൽസിഎൻ ടാറ്റ സ്കൈ ഡിറ്റിഎച്ച് പരിഷ്കരിക്കും.

മലയാളം ചാനൽ നമ്പർ ടാറ്റ സ്കൈ

ചാനൽപുതിയ ഇപിജിപഴയ ഇപിജി
സൂര്യ ടിവി എച്ച്ഡി18021803
സൂര്യ ടിവി18031804
സൂര്യമൂവിസ്18261806
ഏഷ്യാനെറ്റ് എച്ച്ഡി18061809
ഏഷ്യാനെറ്റ്18071810
ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്18411811
ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്ലസ്18091812
ഏഷ്യാനെറ്റ് മൂവിസ്18281815
മഴവില്‍ മനോരമ എച്ച്.ഡി18181819
മഴവില്‍ മനോരമ18191820
കൈരളി ന്യൂസ്18421821
കൈരളി ടിവി18201823
സീ കേരളം എച്ച്.ഡി18111824
സീ കേരളം18121825
മനോരമ ന്യൂസ്18431827
ജനം ടിവി18501842
ഗോഡ് ടിവി18861843

  ടാറ്റ സ്കൈ മലയാളം ചാനല്‍ നമ്പർ

ചാനൽപുതിയ ഇപിജിപഴയ ഇപിജി
മാത്രുഭുമിന്യൂസ്18441829
ജയ് ഹിന്ദ് ടിവി18471830
ജീവൻ ടിവി18481833
കപ്പ ടിവി18781834
സൂര്യമ്യൂസിക്ക്18751836
ഫ്ലവേര്‍സ് ടിവി18141837
ഗുഡ്നസ്18851839
മീഡിയ വൺ ടിവി18491840
ശാലോം ടിവി18871844
കൌമുദി ടിവി18511845
കൈരളി വീ ടിവി18221847
ന്യൂസ് 18 കേരളം18461848
ATE ടിവി18881849
രാജ് മ്യൂസിക്സ് മലയാളം18771852
സൂര്യ കോമഡി18301854
ട്വന്റി ഫോര്‍18541855
കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ്18731897
ഡി ഡി മലയാളം18741899

മലയാളം ടെലിവിഷന്‍ വാര്‍ത്തകള്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published.