മഴവില്‍ മനോരമ ചാനല്‍ സീരിയല്‍, മറ്റു പരിപാടികള്‍ എന്നിവയുടെ സംപ്രേക്ഷണ സമയം – ഷെഡ്യൂള്‍

മലയാളം ടിവി ചാനലുകളുടെ പരിപാടികള്‍ സംപ്രേക്ഷണ സമയം – മഴവില്‍ മനോരമ ഷെഡ്യൂള്‍

മഴവില്‍ മനോരമ ചാനല്‍ സീരിയല്‍
Today Programs of Mazhavil Manorama

ഒരു ചിരി ഇരു ചിരി ബമ്പര്‍ ചിരി 2, മണിമുത്ത്

, മറിമായം, തട്ടീം മുട്ടീം, മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവ്, എന്നും സമ്മതം, റാണി രാജ, സ്വയംവരം, ബാലനും രമയും, കിടിലം, എന്റമ്മ സൂപ്പറാ എന്നിവയാണ് മഴവില്‍ മനോരമ ചാനലിലെ നിലവിലെ പരിപാടികള്‍ . മനോരമ മാക്സ് ആപ്പില്‍ കൂടി എല്ലാവിധ പരിപാടികളും ഓണ്‍ലൈനായി ആസ്വദിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള മലയാളം ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളില്‍ ഒന്നാണിത്, എം.എം.ടി.വി. ലിമിറ്റഡ് ആരംഭിച്ച ചാനല്‍ സൌജന്യമായി ലഭിക്കപ്പെടുന്നു. മറിമായം, തട്ടിയും മുട്ടിയും, മഞ്ഞുരുകും കാലം, മഞ്ഞില്‍ വിരിഞ്ഞ പൂവ് , ഉടന്‍ പണം, എന്നിവ ജനപ്രീതി നേടിയ പരിപാടികളാണ്. മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫുൾ എച്ച്.ഡി ചാനലായ മഴവിൽ മനോരമ എച്ച്.ഡിയും തികച്ചും സൌജന്യമായിട്ടാണ് കേരള ടിവി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക്‌ ലഭിക്കുന്നത്.

Oru Chiri Iru Chiri Bumper Chiri 2
Oru Chiri Eru Chiri Bumper Chiri 2 – Every Monday to Friday at 09:00 PM

മഴവില്‍ മനോരമ ഇന്നത്തെ പരിപാടികള്‍

സമയം
ഷോ
06:00 AM മറിമായം
06:30 AM സ്വയംവരം
07:00 AM ബാലനും രമയും
07:30 AM കിടിലം
08:00 AM കിടിലം
08:30 AM കിടിലം
09:00 AM മഞ്ഞില്‍ വിരിഞ്ഞ പൂവ്
09:30 AM എന്നും സമ്മതം
10:00 AM റാണി രാജ
10:30 AM സ്വയംവരം
11:00 AM ബാലനും രമയും
11:30 AM മറിമായം
12:00 PM മലയാള ചലച്ചിത്രം
03:00 PM മലയാള ചലച്ചിത്രം
06:00 PM മറിമായം
06:30 PM ബാലനും രമയും
07:00 PM എന്നും സമ്മതം
07:30 PM മഞ്ഞില്‍ വിരിഞ്ഞ പൂവ്
08:00 PM മണിമുത്ത്
08:30 PM സ്വയംവരം
09:00 PM ഒരു ചിരി ഇരു ചിരി ബമ്പര്‍ ചിരി 2
09:30 PM ഒരു ചിരി ഇരു ചിരി ബമ്പര്‍ ചിരി 2
10:00 PM ഒരു ചിരി ഇരു ചിരി ബമ്പര്‍ ചിരി 2
10:30 PM മറിമായം
11:00 PM ഒരു ചിരി ഇരു ചിരി ബമ്പര്‍ ചിരി 2

നിലവില്‍ ചാനല്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളുടെ സമയക്രമം ആണിത്, ഇതില്‍ നീക്കുപോക്കുകള്‍ സംഭവിച്ചേക്കാം.

Serial Manimuthu Launch Date
Serial Manimuthu Launch Date

1 thought on “മഴവില്‍ മനോരമ ചാനല്‍ സീരിയല്‍, മറ്റു പരിപാടികള്‍ എന്നിവയുടെ സംപ്രേക്ഷണ സമയം – ഷെഡ്യൂള്‍”

Leave a Comment