കൊച്ചു ടിവി പരിപാടികളുടെ സമയക്രമം – മുഴുവന്‍ സമയ മലയാളം കാര്‍ട്ടൂണ്‍ ചാനല്‍

കുട്ടികളുടെ ടെലിവിഷന്‍ കാഴ്ചകള്‍ – കൊച്ചു ടിവി ഷെഡ്യൂള്‍

കൊച്ചു ടിവി പരിപാടികള്‍
കാര്‍ട്ടൂണ്‍

06:05 A.M – ബാലവീർ
07:00 A.M – മാർസുപിലാമി
08:00 A.M – ജന്മദിനാശംസകൾ
08:05 A.M – ബാലവീർ
12:00 P.M – ഗാർഫീൽഡ് ഷോ
12:30 P.M – ബാർബി ഡ്രീംടോപിയ
01:00 P.M – ഹാപ്പി കിഡ്
02:00 P.M – മാർസുപിലാമി
04:00 P.M – ജന്മദിനാശംസകൾ
04:05 P.M – ഗാർഫീൽഡ് ഷോ
04:30 P.M – അനിമാലിയ
05:00 P.M – ബാലവീർ (ഡോറയുടെ പ്രയാണം – 1 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍)
06:00 P.M – അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹനുമാന്‍
06:30 P.M – അനിയന്‍ ബാവ ചേട്ടാ ബാവ കാട്ടുകള്ളന്‍മാര്‍ക്കൊപ്പം
07:00 P.M – OMG
07:05 P.M – മാർസുപിലാമി
08:00 P.M – യോക്കോ
09:00 P.M – ബാലവീർ
10:00 P.M – ജാക്കി ചാൻ
11:00 P.M – പിങ്ക് പാന്തർ ഷോ

ഡോറയുടെ പ്രയാണം
dorayude prayanam kids program on kochu tv

Leave a Comment