കൈരളി ചാനല്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന സിനിമകള്‍ – 29 ജൂണ്‍ മുതല്‍ 05 ജൂലൈ വരെ

മലയാളം സിനിമകളുടെ സംപ്രേക്ഷണ സമയം – കൈരളി ചാനല്‍

29 ജൂണ്‍ ചാകര 07.30 A.M
പിന്‍ഗാമി 10.00 A.M
പോക്കിരി (ഡബ്ബ്) 01.00 P.M
പോക്കിരി രാജ (ഡബ്ബ്) 04.00 P.M
പോത്തന്‍ വാവ 10.00 P.M
30 ജൂണ്‍ ചങ്ങാത്തം 06.30 A.M
പുതു നിലവ് 09.00 A.M
രാച്ചസന്‍ (ഡബ്ബ്) 12NOON
രഘുരാമന്‍ ഐഎഎസ് (ഡബ്ബ്) 04.00 P.M
റെക്ക (ഡബ്ബ്) 10.00 P.M
01 ജൂലൈ ധിം തരികിട തോം 06.30 A.M
ജുംഗാ (ഡബ്ബ്) 09.00 A.M
അലക്സ് പാണ്ഡ്യൻ (ഡബ്ബ്) 12.00 Noon
വിവേഗം (ഡബ്ബ്) 04.00 P.M
ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 10.30 P.M
02 ജൂലൈ ചെറിയ ലോകവും വലിയ മനുഷ്യരും 06.30 A.M
മദ്രാസ്‌ (ഡബ്ബ്) 09.00 A.M
ക്രേസി ഗോപാലന്‍ 12.00 Noon
ആള്‍വാര്‍ (ഡബ്ബ്) 04.00 P.M
സിംഗം 2 (ഡബ്ബ്) 10.30 P.M

കൈരളി ചാനല്‍ സിനിമകള്‍

03 ജൂലൈ നാന്‍ പെറ്റ മകന്‍ 06.30 A.M
ആദി (ഡബ്ബ്) 09.00 A.M
മെര്‍സല്‍ (ഡബ്ബ്) 12.00 Noon
കാഷ്മോറാ (ഡബ്ബ്) 04.00 P.M
ആദവന്‍ (ഡബ്ബ്) 10.30 P.M
04 ജൂലൈ അക്ഷരങ്ങള്‍ 06.30 A.M
ധിം തരികിട തോം 09.00 A.M
ഈ പറക്കും തളിക 01:00 P.M
എപ്പോഴും നിന്‍ ഓര്‍മകള്‍ (ഡബ്ബ്) 04.00 P.M
മിഷന്‍ 90 ഡേയ്സ് 10.00 P.M
05 ജൂലൈ മലര്‍വാടി ആര്‍ട്സ് ക്ലബ് 06.30 A.M
അമ്പിളി 09.00 A.M
ഭരത്ചന്ദ്രന് ഐ.പി.എസ് 12.00 Noon
ബാബാ കല്യാണി 03.00 P.M
ചെസ്സ്‌ 06.00 P.M
മാട്ട്രാന്‍ (ഡബ്ബ്) 10:00 P.M
കൈരളി ചാനല്‍
Mersal movie telecast on kairali

Leave a Comment