ഫ്ലവേര്‍സ് ടിവി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ സംഗീത റിയാലിറ്റി ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അവസരം

25 നും 35 നും വയസ്സിനിടയിലുള്ള കുടുംബിനികൾക്കായി ഫ്ലവേര്‍സ് ടിവി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ സംഗീത റിയാലിറ്റി ഷോ

ഫ്ലവേര്‍സ് ടിവി സംഗീത റിയാലിറ്റി ഷോ
Flowers TV New Reality Show

പ്രമുഖ മലയാളം വിനോദ ചാനലായ ഫ്ലവേര്‍സ് ടിവി 25 നും 35 നും വയസ്സിനിടയിലുള്ള കുടുംബിനികൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടിയിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

25 നും 35 നും വയസ്സിനിടയിലുള്ള കുടുംബിനികൾക്ക് സുവർണാവസരം…!!! ഫ്ളവേഴ്സിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ സംഗീത റിയാലിറ്റി ഷോ യിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാം… നിങ്ങളുടെ ആലാപന മികവ് വ്യക്തമാക്കുന്ന 2 മിനിറ്റിൽ കുറയാത്ത വീഡിയോ താഴെ പറയുന്ന നമ്പരില്‍ അയക്കുക…

അയക്കേണ്ട നമ്പര്‍ 7593 829 838

Golden opportunity for housewives between 25 and 35 years…!!! You too can participate in a new music reality show starting on Flowers… Send a video of not less than 2 minutes showing your singing prowess to the number 7593 829 838.

Leave a Comment