ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ ചാനല്‍ ഇന്നത്തെ പരിപാടികള്‍ – സീരിയല്‍, സിനിമ , റിയാലിറ്റി ഷോകള്‍ എന്നിവയുടെ സംപ്രേക്ഷണ സമയം

മലയാളം ചാനല്‍ സീരിയലുകളുടെ സമയക്രമം – ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ ഷെഡ്യൂള്‍

Asianet Afternoon Specials
Asianet Afternoon Specials

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ടെലിവിഷന്‍ ചാനലായ ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ ചാനല്‍ പ്രൈം ടൈമില്‍ സീരിയലുകളാണ് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത്. അമ്മ മനസ്സ്, സ്നേഹ നൊമ്പരം, മുറ്റത്തെ മുല്ല, ഗൌരി ശങ്കരം, കാതോട് കാതോരം, സ്വാമി അയ്യപ്പന്‍  , കണ്ണന്റെ രാധ , നമ്മള്‍, സാന്ത്വനം , ഗീതാ ഗോവിന്ദം , കുടുംബവിളക്ക് , പത്തരമാറ്റ് , മൌനരാഗം , എന്നിവയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ ഇപ്പോള്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികള്‍ .

പുതിയ സീരിയലുകള്‍

  • അമ്മമനസ്സ് ജൂലൈ 31 മുതൽ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ – വിജയ്‌ ടിവി സീരിയല്‍ ചെല്ലമ്മ മലയാളത്തില്‍ ഡബ്ബ് ചെയ്തത്
  • സ്നേഹ നൊമ്പരം ജൂലൈ 31 മുതൽ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00ന് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ – വിജയ്‌ ടിവി സീരിയല്‍ മുത്തഴക് മലയാളത്തില്‍ ഡബ്ബ് ചെയ്തത്
Asianet Serial Muttathe Mullla
Asianet Serial Muttathe Mullla

ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ ചാനല്‍ പ്രൈം ടൈം

സമയം (IST) പരിപാടി
06:00 A:M Kannate Radha – കണ്ണന്‍റെ രാധ
06:30 A:M Star Singer Season 9 – സ്റ്റാര്‍ സിംഗര്‍ സീസണ്‍ 9
07:00 A:M Serial – Gouri Shankaram  – സീരിയല്‍ ഗൌരി ശങ്കരം
07:30 A:M Serial – Kathodu Kathoram – സീരിയല്‍ കാതോട് കാതോരം
08:00 A:M Serial – Kudumbavilakku – സീരിയല്‍ കുടുംബ വിളക്ക്
08:30 A:M Serial – Santhwanam – സീരിയല്‍ സ്വാന്ത്വനം
09:00 A:M Malayalam Movie – മലയാള ചലച്ചിത്രം
12:00 P:M Serial – Mounaragam – സീരിയല്‍ മൌനരാഗം
12:30 P:M Serial – Patharamattu – സീരിയല്‍ പത്തരമാറ്റ്
01:00 P:M Serial – Geetha Govindham – സീരിയല്‍ ഗീതാ ഗോവിന്ദം
01:30 P:M Serial – Amma Manassu – സീരിയല്‍ അമ്മമനസ്സ്
02:00 P:M Serial – Sneha Nombaram – സീരിയല്‍ സ്നേഹ നൊമ്പരം
02:30 P:M Serial – Santhwanam – സീരിയല്‍ സ്വാന്ത്വനം
03:00 P:M Serial – Kudumbavilakku – സീരിയല്‍ കുടുംബ വിളക്ക്
03:30 P:M Serial – Muttathe Mulla – സീരിയല്‍ മുറ്റത്തെ മുല്ല
04:00 P:M Serial – Kathodu Kathoram – സീരിയല്‍ കാതോട് കാതോരം
04:30 P:M Serial – Patharamattu – സീരിയല്‍ പത്തരമാറ്റ്
05:00 P:M Serial – Gouri Shankaram  – സീരിയല്‍ ഗൌരി ശങ്കരം
05:30 P:M
06:00 P:M Serial – Nammal – സീരിയല്‍ നമ്മള്‍
06:30 P:M Serial – Muttathe Mulla – സീരിയല്‍ മുറ്റത്തെ മുല്ല
07:00 P:M Serial – Santhwanam – സീരിയല്‍ സ്വാന്ത്വനം
07:30 P:M Serial – Geetha Govindham – സീരിയല്‍ ഗീതാ ഗോവിന്ദം
08:00 P:M Serial – Kudumbavilakku – സീരിയല്‍ കുടുംബ വിളക്ക്
08:30 P:M Serial – Patharamattu – സീരിയല്‍ പത്തരമാറ്റ്
09:00 P:M Serial – Mounaragam – സീരിയല്‍ മൌനരാഗം
09:30 P:M Serial – Gouri Shankaram  – സീരിയല്‍ ഗൌരി ശങ്കരം
10:00 P:M Serial – Kathodu Kathoram – സീരിയല്‍ കാതോട് കാതോരം
10:30 P:M Serial – Muttathe Mulla – സീരിയല്‍ മുറ്റത്തെ മുല്ല
11:00 P:M Star Singer Season 9 – സ്റ്റാര്‍ സിംഗര്‍ സീസണ്‍ 9
11:30 P:M Serial – Santhwanam – സീരിയല്‍ സ്വാന്ത്വനം
ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ സീരിയലുകളുടെ സംപ്രേക്ഷണ സമയം
ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ സീരിയലുകളുടെ സംപ്രേക്ഷണ സമയം

2 thoughts on “ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ ചാനല്‍ ഇന്നത്തെ പരിപാടികള്‍ – സീരിയല്‍, സിനിമ , റിയാലിറ്റി ഷോകള്‍ എന്നിവയുടെ സംപ്രേക്ഷണ സമയം”

Leave a Comment