സൂര്യാ ടിവി 17 ഓഗസ്റ്റ് മുതല്‍ 23 ഓഗസ്റ്റ് വരെ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍

കേരള ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളുടെ സിനിമ ഷെഡ്യൂള്‍ – സൂര്യാ ടിവി

സൂര്യാ ടിവി ചാനല്‍ ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍
darvinte parinamam movie surya tv

സൂര്യാ ടിവി ചാനല്‍ ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍

ദിവസം
സിനിമസമയം
17 ഓഗസ്റ്റ്ഡാർവിന്റെ പരിണാമം09:00 A.M
ക്രൈം ഫയല്‍12:00 Noon
ഹൌസ് ഫുള്‍03:00 P.M
ചാപ്പാ കുരിശ്09:30 P.M
18 ഓഗസ്റ്റ്പ്രമാണി09:00 A.M
അധിപന്‍12:00 Noon
സണ്ടക്കോഴി03:00 P.M
ആയിരത്തില്‍ ഒരുവന്‍09:30 P.M
19 ഓഗസ്റ്റ്നക്ഷത്രകണ്ണുള്ള രാജകുമാരന്‍ അവനുണ്ടൊരു രാജകുമാരി09:00 A.M
അഡ്വെഞ്ചേഴ്‌സ് ഓഫ് ഓമനകുട്ടൻ12:00 Noon
ചാരുലത03:00 P.M
22 ഫീമെയില്‍ കോട്ടയം09:30 P.M
20 ഓഗസ്റ്റ്ദശാവതാരം09:00 A.M
മൈ ഡിയര്‍ മമ്മി12:00 Noon
അനശ്വരം03:00 P.M
വെടിവഴിപാട്09:30 P.M
21 ഓഗസ്റ്റ്ചക്കരമുത്ത്09:00 A.M
കുമ്പസാരം12:00 Noon
ആമേന്‍03:00 P.M
ലുക്കാ ചുപ്പി09:30 P.M

സൂര്യ ടിവി വാരാന്ത്യ സിനിമകള്‍

22 ഓഗസ്റ്റ്ലഭ്യമല്ല05:00 A.M
ലഭ്യമല്ല07:00 A.M
ലഭ്യമല്ല09:00 A.M
ലഭ്യമല്ല01:00 P.M
ലഭ്യമല്ല06:30 P.M
ലഭ്യമല്ല09:30 P.M
ലഭ്യമല്ല12:30 A.M
ലഭ്യമല്ല03:00 A.M
23 ഓഗസ്റ്റ്ലഭ്യമല്ല05:00 A.M
ലഭ്യമല്ല09:00 A.M
ലഭ്യമല്ല12:30 P.M
ലഭ്യമല്ല03:30 P.M
ലഭ്യമല്ല06:30 P.M
ലഭ്യമല്ല09:30 P.M
ലഭ്യമല്ല12:30 A.M
ലഭ്യമല്ല03:00 A.M

മലയാളം ടെലിവിഷന്‍ വാര്‍ത്തകള്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published.