അമൃത ടിവി പരിപാടികള്‍ – സീരിയല്‍, കോമഡി ഷോ , സിനിമകള്‍ ഇവയുടെ സമയം

മലയാളം ചാനല്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ – അമൃത ടിവി

redcarpet amrita tv coming soon
റെഡ് കാര്‍പ്പറ്റ്

എല്ലാ ദിവസവും സിനിമകള്‍, മലയാളം പരമ്പരകള്‍, വാര്‍ത്താ ബുള്ളറ്റിനുകള്‍ , ഭക്തി പ്രധാനമായ പരിപാടികള്‍ ഇവയാണ് അമൃത ടിവി ചാനല്‍ പ്രധാനമായും സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത്. ചാനല്‍ മാര്‍ച്ച്‌ മാസം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന മുഴുവന്‍ സിനിമകളുടെയും ലിസ്റ്റ് കേരളാ ടിവി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആനീസ് കിച്ചൺ,സന്ധ്യാ ദീപം, ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം, ഞാനാണ് സ്ത്രീ, കഥയല്ലിത് ജീവിതം, ആനീസ് കിച്ചൺ, അയ്യപ്പ ശരണം, പ്രദക്ഷിണം ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാന പരിപാടികള്‍.

കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് അമൃത ടിവി
കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് – ഒക്ടോബർ 3 മുതൽ വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 8:30 മുതൽ 9:30 വരെ
സമയം പരിപാടിയുടെ പേര്
06:00 AM പ്രദക്ഷിണം
06:30 AM ഭാഗവതാമൃതം
07:00 AM രാമായണം
07:30 AM അയ്യപ്പ ശരണം
08:00 AM ഗുഡ് മോര്‍ണിംഗ് കേരളം
09:00 AM ഗുഡ് ഹെല്‍ത്ത്‌
09:30 AM ഞാനാണ് സ്ത്രീ
10:00 AM ന്യൂസ് അറ്റ്‌ 10
10:30 AM ഷൂട്ട്‌ ആന്‍ഡ്‌ ട്രാക്ക്
11:00 AM ബ്രെക്കിംഗ് നൌ
12:00 PM ഗുഡ് ഹെല്‍ത്ത്‌
12:30 PM എന്‍റെ വാര്‍ത്ത

അമൃത ചാനല്‍ പരിപാടികള്‍

01:00 PM ഉച്ച വാര്‍ത്ത
01:30 PM മലയാള ചലച്ചിത്രം
04:00 PM മലയാള ചലച്ചിത്രം
06:30 PM സന്ധ്യാ ദീപം
07:00 PM ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം
08:00 PM തോന്ന്യാക്ഷരങ്ങള്‍
08:30 PM 3 കുട്ടീസ്
09:00 PM ഞാനാണ് സ്ത്രീ
09:30 PM കഥയല്ലിത് ജീവിതം
10:00 PM ടോപ്പ് 10 അറ്റ് 10
11:00 PM ആനീസ് കിച്ചൺ
Shreshta Bharatham Program
Shreshta Bharatham Program

മലയാളം ടെലിവിഷന്‍ വാര്‍ത്തകള്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *