സൂര്യാ ടിവി 17 ഓഗസ്റ്റ് മുതല്‍ 23 ഓഗസ്റ്റ് വരെ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍

കേരള ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളുടെ സിനിമ ഷെഡ്യൂള്‍ – സൂര്യാ ടിവി

സൂര്യാ ടിവി ചാനല്‍ ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍
darvinte parinamam movie surya tv

സൂര്യാ ടിവി ചാനല്‍ ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍

ദിവസം
സിനിമ സമയം
17 ഓഗസ്റ്റ് ഡാർവിന്റെ പരിണാമം 09:00 A.M
ക്രൈം ഫയല്‍ 12:00 Noon
ഹൌസ് ഫുള്‍ 03:00 P.M
ചാപ്പാ കുരിശ് 09:30 P.M
18 ഓഗസ്റ്റ് പ്രമാണി 09:00 A.M
അധിപന്‍ 12:00 Noon
സണ്ടക്കോഴി 03:00 P.M
ആയിരത്തില്‍ ഒരുവന്‍ 09:30 P.M
19 ഓഗസ്റ്റ് നക്ഷത്രകണ്ണുള്ള രാജകുമാരന്‍ അവനുണ്ടൊരു രാജകുമാരി 09:00 A.M
അഡ്വെഞ്ചേഴ്‌സ് ഓഫ് ഓമനകുട്ടൻ 12:00 Noon
ചാരുലത 03:00 P.M
22 ഫീമെയില്‍ കോട്ടയം 09:30 P.M
20 ഓഗസ്റ്റ് ദശാവതാരം 09:00 A.M
മൈ ഡിയര്‍ മമ്മി 12:00 Noon
അനശ്വരം 03:00 P.M
വെടിവഴിപാട് 09:30 P.M
21 ഓഗസ്റ്റ് ചക്കരമുത്ത് 09:00 A.M
കുമ്പസാരം 12:00 Noon
ആമേന്‍ 03:00 P.M
ലുക്കാ ചുപ്പി 09:30 P.M

സൂര്യ ടിവി വാരാന്ത്യ സിനിമകള്‍

22 ഓഗസ്റ്റ് ലഭ്യമല്ല 05:00 A.M
ലഭ്യമല്ല 07:00 A.M
ലഭ്യമല്ല 09:00 A.M
ലഭ്യമല്ല 01:00 P.M
ലഭ്യമല്ല 06:30 P.M
ലഭ്യമല്ല 09:30 P.M
ലഭ്യമല്ല 12:30 A.M
ലഭ്യമല്ല 03:00 A.M
23 ഓഗസ്റ്റ് ലഭ്യമല്ല 05:00 A.M
ലഭ്യമല്ല 09:00 A.M
ലഭ്യമല്ല 12:30 P.M
ലഭ്യമല്ല 03:30 P.M
ലഭ്യമല്ല 06:30 P.M
ലഭ്യമല്ല 09:30 P.M
ലഭ്യമല്ല 12:30 A.M
ലഭ്യമല്ല 03:00 A.M

Leave a Comment