കൈരളി ചാനല്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന മലയാളം സിനിമകള്‍ – ജൂണ്‍ 22 മുതല്‍ 28 വരെ

മലയാളം സിനിമകളുടെ സംപ്രേക്ഷണ സമയം – കൈരളി ചാനല്‍

22 June വളയം 07.30 A.M
റെമോ (ഡബ്ബ്) 10.00 A.M
സെക്കന്റ്റ് ഷോ 01.00 P.M
സില്ല് നു ഒരു കാതല്‍ (ഡബ്ബ്) 04.00 P.M
സിരുത്തെ (ഡബ്ബ്) 09.00 P.M
23 June പൊന്നും പൂവും 06.30 A.M
ശിവകാശി (ഡബ്ബ്) 09.00 A.M
സമ്മർ ഇൻ ബത്‌ലഹേം 12NOON
തൊമ്മനും മക്കളും 04.00 P.M
തുപ്പാക്കി (ഡബ്ബ്) 09.00 P.M
24 June തമ്മില്‍ തമ്മില്‍ 07.30 A.M
ഉണ്ട 10.00 A.M
ഉസ്താദ് 01.00 P.M
വനമഗന്‍ (ഡബ്ബ്) 04.00 P.M
വന്മം (ഡബ്ബ്) 09.00 P.M
25 June തിങ്കളാഴ്ച നല്ല ദിവസം 07.30 A.M
വരലാര് (ഡബ്ബ്) 10.00 A.M
വട്ടാരം (ഡബ്ബ്) 01.00 P.M
വീരം (ഡബ്ബ്) 04.00 P.M
വെള്ളാനകളുടെ നാട് 09.00 P.M

കൈരളി ചാനല്‍ സിനിമകള്‍

26 June മില്ലേനിയം സ്റ്റാര്‍സ് 06.30 A.M
പത്തേമാരി 09.00 A.M
വിശ്വാസം (ഡബ്ബ്) 12.00 Noon
എന്നെ അറിന്താല്‍ (ഡബ്ബ്) 04.00 P.M
യോഗി (ഡബ്ബ്) 09.00 P.M
27 June പട്ടം പോലെ 07.30 A.M
കബാലി (ഡബ്ബ്) 10.00 A.M
ജെമിനി 01:00 P.M
കെജിഎഫ് ചാപ്റ്റര്‍ 1 04.00 P.M
കൊച്ചി രാജാവ് 09.00 P.M
28 June മലര്‍വാടി ആര്‍ട്സ് ക്ലബ് 06.30 A.M
മാസ് (ഡബ്ബ്) 09.00 A.M
എന്‍ജികെ (ഡബ്ബ്) 12.00 Noon
ജനതാ ഗാരേജ് (ഡബ്ബ്) 03.00 P.M
അടങ്കമാറ് (ഡബ്ബ്) 06.00 P.M
കാലാ (ഡബ്ബ്) 10:00 P.M
കൈരളി ചാനല്‍
Summer in Bethlehem Movie Telecast