ചാനല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ടിവി വ്യൂവർഷിപ്പ് കുതിച്ചുയരുന്നതായി പുതിയ വ്യൂവർഷിപ്പ് റേറ്റിംഗുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്
മലയാളം ടിവി വാര്‍ത്തകള്‍

കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 5.1% വർധനയോടെ ഇന്ത്യയിൽ ടിവി വ്യൂവർഷിപ്പ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

TV Viewership In India – 53 More Minutes Added to Weekly Viewing

ടെലിവിഷന്റെ  ആകർഷണീയതയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ സാക്ഷ്യമായി, മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ കാഴ്ചക്കാർ ആഴ്ചയിൽ 53 മിനിറ്റ് അധികമായി ടിവി കാണുന്നതിനായി നീക്കിവയ്ക്കുന്നതായി പുതിയ വ്യൂവർഷിപ്പ് റേറ്റിംഗുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ( Source: BARC, AdEx ). ഈ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ്, മാധ്യമ ഉപഭോഗം വികസിക്കുന്നതിലെ പ്രവണതകളെയും , മാധ്യമവുമായുള്ള ഇടപഴകലും ദൃഢമായ ബന്ധവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

• യുവ പ്രേക്ഷകരുടെ ടിവി ഉപഭോഗത്തിൽ,  15-21 വയസ് പ്രായമുള്ളവരിൽ 7.1%, 22-30 വയസ് പ്രായമുള്ളവരിൽ 7.2%  ഉയർന്ന വളർച്ച കാണിക്കുന്നു :

• മൊത്തത്തിലുള്ള ടിവി വ്യൂവർഷിപ്പ് വളർച്ചയുടെ 59% സ്ത്രീകളാണ്

• പേ ഗാർഹിക വ്യൂവർഷിപ്പിൽ 7% വർദ്ധനവ്, 5.8 ദശലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ ഫ്രീ-ടു-എയർ (FTA) യിൽ നിന്ന് പേ ഗാർഹിക വ്യൂവർഷിപ്പിലേക്ക് മാറി.

• കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 5.1% വർധനയോടെ ടിവി വ്യൂവർഷിപ്പ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

പുതുമകൾ നിറഞ്ഞ ചലനാത്മകമായ ഉള്ളടക്കവുമായി , ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ അതിന്റെ അടിത്തറ നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല, അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, FY’24-ലെ വാർഷിക (YTD) ഡാറ്റയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ 5.1% വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നു. ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം ടിവിയുടെ ശാശ്വതമായ ആകർഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുകയും  പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാധ്യമമെന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

15-30 വയസ്സിനിടയിലുള്ള യുവ പ്രേക്ഷകർ,  മൊത്തത്തിലുള്ള ശരാശരിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ടിവി വ്യൂവർഷിപ്പിൽ ഉയർന്ന വളർച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലും തലങ്ങളിലും വിവിധ വിപണികളിലും കാണുന്ന കാഴ്ചക്കാരുടെ വർദ്ധനവ്, വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകരെ   ടെലിവിഷനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു.

Related Post

ടിവി വ്യൂവർഷിപ്പ്

ഈ വളർച്ച നിർദ്ദിഷ്ട പ്രദേശങ്ങളെയോ ഭാഷാ വിഭാഗങ്ങളെയോ മറികടക്കുകയും ഇന്ത്യൻ ടിവി വ്യൂവർഷിപ്പിന്റെ 87% വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ഭാഷാ വിപണികളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്നതും  സാംസ്കാരികവും ഭാഷാപരവുമായ വിവിധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രേക്ഷകരുമായി സംവദിക്കാൻ  ടെലിവിഷന് കഴിയുന്നുണ്ട്.  പുതിയതും വൈകാരികമായി  ഉള്ളടക്കം നൽകാനുള്ള ടെലിവിഷന്റെ പ്രതിബദ്ധത കാഴ്ചക്കാരെ നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല വളർച്ചയെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

കെ മാധവൻ

കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ വർധനവ്  ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികാസത്തിനിടയിലും, സ്ഥിരതയുള്ള ടെലിവിഷൻ വളർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ മാറ്റുന്നു. കൃത്യമായ ടാർഗെറ്റിംഗിലും ഉടനടി പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിലും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ മികവ് പുലർത്തുന്ന ഇന്നത്തെ ‘AND’ ലോകത്ത്, ദീർഘകാല ബ്രാൻഡ് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ടെലിവിഷൻ അതിന്റെ വ്യതിരിക്തമായ നേട്ടം നിലനിർത്തുന്നു. ടെലിവിഷൻ അതിന്റെ പ്രേക്ഷകരുമായി ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും വിശ്വാസം വളർത്തുകയും പ്രായഭേദമന്യേ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും IBDF പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. കെ. മാധവൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു .

ടെലിവിഷന്റെ വളർച്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ ഗണ്യമായ സംഭാവനയാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രവണത, മൊത്തത്തിലുള്ള ടിവി വ്യൂവർഷിപ്പ് വളർച്ചയിൽ  59% ആണ് സ്ത്രീപ്രേക്ഷകരുടെ സംഭാവന. ടെലിവിഷൻ വ്യൂവർഷിപ്പ് ട്രെൻഡുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന, പ്രധാന സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ  എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ പങ്ക് ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക ഘടനയിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ടെലിവിഷൻ, കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏകീകൃത ശക്തിയായി തുടരുന്നതിനൊപ്പം  എണ്ണമറ്റ കുടുംബങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും വിനോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 5.8 ദശലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ ഫ്രീ-ടു-എയർ (FTA) എന്നതിൽ നിന്ന് പേ  വ്യൂവർഷിപ്പിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ, പേ ഹൗസ്ഹോൾഡ് വ്യൂവർഷിപ്പിൽ ശ്രദ്ധേയമായ 7% വർദ്ധനവ്കാ ണിക്കുന്നു.

ടെലിവിഷൻ വ്യൂവർഷിപ്പ് വളർച്ച സാമ്പത്തിക തലങ്ങൾക്കും അർബൻ റൂറൽ  ക്ലാസുകൾക്കും അതീതമാണ്. NCCS A, B, C, DE, കൂടാതെ മെട്രോകൾ, വലിയ നഗരങ്ങൾ, ചെറിയ പട്ടണങ്ങൾ, ഗ്രാമീണ മേഖലകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ നഗര വിഭാഗങ്ങളിലും ഈ വളർച്ച കാണാൻ കഴിയും.

മലയാളം ടിവി വാര്‍ത്തകള്‍

മലയാളം ടെലിവിഷന്‍ സീരിയലുകൾ, റിയാലിറ്റി ഷോകൾ, പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂൾ, കോമഡി പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഓടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിംഗ് ലിങ്കുകൾ, ഓഡിഷൻ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

പുതിയ ടിവി വാര്‍ത്തകള്‍

മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ ഓടിടി റിലീസ്, ഫെബ്രുവരി 23 മുതൽ ഡിസ്‌നി+ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ

ഏറ്റവും പുതിയ മലയാളം ഓടിടി റിലീസ് - ഡിസ്‌നി+ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ ഫെബ്രുവരി 23 മുതൽ ഡിസ്നി…

1 ആഴ്ച ago

മലയാളം ഓടിടി റിലീസ് 2024 – സിനിമകള്‍, വെബ്‌ സീരീസുകള്‍ എന്നിവയുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ ലഭ്യത

നെറ്റ് ഫ്ലിക്സ് , ഡിസ്നി +ഹോട്ട്സ്റ്റാർ , സോണി ലിവ് , പ്രൈം വീഡിയോ, സീ 5 , സണ്‍…

1 ആഴ്ച ago

കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് സീസൺ 2 ഡിസ്‌നി + ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ വരുന്നു – മലയാളം വെബ്‌ സീരീസ്

ഡിസ്‌നി + ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍ ഇനി വരാന്‍പോകുന്ന മലയാളം വെബ്‌ സീരീസ് - കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് സീസൺ 2 ഡിസ്‌നി…

1 ആഴ്ച ago

ശശിയും ശകുന്തളയും സിനിമയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്ട്രീമിംഗ് മനോരമമാക്സ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു – ഓടിടി റിലീസ്

മലയാളം ഓടിടി റിലീസ് പുതിയവ - ശശിയും ശകുന്തളയും മനോരമമാക്സ് സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു മനോരമമാക്സ് മൂവി ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള അഞ്ചാമത്തെ…

2 ആഴ്ചകൾ ago

അബ്രഹാം ഓസ്ലര്‍ ഓടിടിയിലേക്ക് , എപ്പോള്‍ എവിടെ കാണാം ? – മലയാളം ഓടിടി റിലീസ്

സ്റ്റാര്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് ജയറാം നായകനായ അബ്രഹാം ഓസ്ലര്‍ സിനിമയുടെ ടെലിവിഷന്‍ , ഡിജിറ്റല്‍ അവകാശങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കി മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ…

2 ആഴ്ചകൾ ago

സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ 9 സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഫെബ്രുവരി 17-ന് രാത്രി 7:30-ന് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു

മെഗാ സ്റ്റേജ് ഇവന്റ് സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ 9 സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംഗീതം, വിനോദം, ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അവിസ്മരണീയ…

2 ആഴ്ചകൾ ago
മലയാളം ടിവി വാര്‍ത്തകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോഗര്‍ അനീഷ്‌ കെ എസ് .

This website uses cookies.